Folketspark

Folkets park i Sala

Folkets park

Baksidan av Salas folkets park