På söndagarna är det folktomt på torget i Sala

Sala torg

Folktomt