Temat var Tom och jag tolkade det med en tom toarulle

Temat var Tom och jag tolkade det med en tom toarulle